Skelbimas apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą

Vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-122 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotį“ (su pakeitimu, padarytu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-161) skelbiame apie parengtą VšĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties reorganizavimo, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Reorganizuojamas juridinis asmuo:

pavadinimas – viešoji įstaiga Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis;

teisinė forma – viešoji įstaiga;

buveinė – Pašvitinio g. 21, Joniškis;

juridinio asmens kodas – 257670730;

stoties savininkas – Joniškio rajono savivaldybė. Stoties savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Joniškio rajono savivaldybės taryba;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

pavadinimas – viešoji įstaiga Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras;

teisinė forma – viešoji įstaiga;

buveinė – Pašvitinio g. 21, Joniškis;

juridinio asmens kodas – 157653395;

centro savininkas – Joniškio rajono savivaldybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina – Joniškio rajono savivaldybės taryba;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavimo būdas – prijungimas. VšĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis reorganizuojama prijungiant ją prie VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro.

Po reorganizavimo veiklą baigianti viešoji įstaiga – VšĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis (Pašvitinio g. 21, Joniškis, LT-84152, juridinio asmens kodas – 257670730).

Po reorganizavimo veiksianti viešoji įstaiga ­– VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras (Pašvitinio g. 21, Joniškis, LT-84152, juridinio asmens kodas – 157653395).

Reorganizavimo data – 2020 m. lapkričio 30 d.

Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos savininkas – Joniškio rajono savivaldybė; savininko teises ir pareigas įgyvendina – Joniškio rajono savivaldybės taryba.

Su viešosios įstaigos Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties reorganizavimo sąlygų aprašu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima šiuose internetiniuose puslapiuose: Joniškio rajono savivaldybės  http://www.joniskis.lt; viešosios įstaigos Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties http://www.joniskiogmps.lt; VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro https://www.joniskiopoliklinika.lt

 

Reorganizacijos aprašas

Tarybos sprendimai

Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis

Registratūra

Registratūra

+370 426 61 206

El. paštas

El. paštas

info@joniskiopoliklinika.lt

Registracija internetu

Registracija internetu

Registruotis

Pakeisti teksto dydį