AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO UŽTIKRINIMAS IR KOKYBĖS GERINIMAS JONIŠKIO RAJONE

Įvykdyti

VŠĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras vykdo projektą

Paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Joniškio rajone

Projekto kodas 08.4.2-ESFA-R-615-61-0005

PSO Lietuvą priskyrė prie didžiausios tuberkuliozės (toliau – TB) rizikos šalių Europoje. TB plitimą Lietuvoje lemia socialinės (nedarbas, alkoholio vartojimas, gyvenamosios vietos neturėjimas) ir psichologinės (nesuvokimas ligos sunkumo, nenoras baigti gydymo) priežastys. Sergantys TB dažnai neužbaigia gydymo, todėl atsiranda atsparios TB mikobakterijų padermės.
Pagrindinė problema – TB sergančių asmenų motyvacijos tęsti ir užbaigti gydymą stoka. Kitų šalių patirtis rodo, kad soc. motyvacija yra viena veiksmingiausių sėkmingo gydymo priemonių.
Problemai spręsti numatyta veikla – socialinės paramos priemonių suteikimas TB sergantiems asmenims. TB sergančiam asmeniui, atvykusiam suvartoti jam skirtų vaistų, 1 kartą per sav. bus skiriami maisto talonai. Taip pat bus kompensuojamos faktiškai patirtos pacientų atvykimo į gydymo įstaigą ir grįžimo namo kelionių išlaidos. Taip siekiama motyvuoti pacientus tęsti ir užbaigti gydymą.
Tikslinė projekto grupė: asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems nustatyta tvarka gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesiogiai stebimą trumpo gydymo kursą.
Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas”.
Projekto vertė – 7498,82 Eur.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto pradžia 2018 m. rugpjūčio 1 d.
Projekto pabaiga 2022 m. rugpjūčio 1 d. (Pratęstas iki 2023 m. rugpjūčio 2 d.)
Projekte dalyvavo:
2018 m. – 3 asmenys
2019 m. – 4 asmenys
2020 m. – 7 asmenys
2021 m. – 8 asmenys
2022 m. – 2 asmenys
2023 m. – 7 asmenys

Projekto pavadinimas: Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas tikslinėms asmenų grupėms Joniškio rajono savivaldybėje Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0006
Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Projekto vykdytojas: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Viešoji įstaiga Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2016 m. gruodžio mėn.
veiklų pabaiga: 2020 m. liepos 31 d.
Projekto vertė: 126.563,84 Eur
Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo lėšos), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto tikslas: Padidinti viešojoje įstaigoje Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centre ir viešojoje įstaigoje Joniškio psichikos sveikatos centre teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą.
Projekto aprašymas: Nepakankamas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė projekto vykdytojo partnerių (viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras ir viešosios įstaigos Psichikos sveikatos centras) įstaigose. Pagrindinės problemos priežastys: nepakankamas fizinis paslaugų prieinamumas neįgaliesiems, patalpų nusidėvėjimas, medicininės ir kompiuterinės įrangos trūkumas, pacientų lankymui namuose skirtų automobilių nusidėvėjimas.

Įgyvendinant projektą, Joniškio PSPC pastatas bus pritaikytas asmenims su negalia, įrengiant vertikalaus lifto tipo keleivinį keltuvą, įsigyta medicininė įranga ir kompiuterinė technika, skirta gydytojų darbo vietoms atnaujinti, palankesnėms darbo sąlygoms sukurti, įsigyti 2 automobiliai.

Viešojoje įstaigoje Joniškio psichikos sveikatos centre bus įrengtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, atnaujinta kompiuterinė ir medicininė įranga.

Projekto rezultatas: Įsigytos 2 tikslinės transporto priemonės pacientų lankymui namuose, įsigyta medicinos ir kompiuterinė įranga, reikalinga sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai,  atnaujintas DOTS kabinetas, įrengtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas ir pritaikytas Joniškio PSPC pastatas asmenims su negalia.

 

Asmuo kontaktams: Vilija Aleksienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja,
tel. (8 426) 52 091, el. paštas vilija.aleksiene@joniskis.lt

 

 

 

Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis

Registratūra

Registratūra

+370 426 61 206

El. paštas

El. paštas

info@joniskiopoliklinika.lt

Registracija internetu

Registracija internetu

Registruotis

Pakeisti teksto dydį