Projekto pavadinimas: Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas tikslinėms asmenų grupėms Joniškio rajono savivaldybėje Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0006
Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Projekto vykdytojas: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Viešoji įstaiga Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2016 m. gruodžio mėn.
veiklų pabaiga: 2020 m. liepos 31 d.
Projekto vertė: 126.563,84 Eur
Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo lėšos), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto tikslas: Padidinti viešojoje įstaigoje Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centre ir viešojoje įstaigoje Joniškio psichikos sveikatos centre teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą.
Projekto aprašymas: Nepakankamas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė projekto vykdytojo partnerių (viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras ir viešosios įstaigos Psichikos sveikatos centras) įstaigose. Pagrindinės problemos priežastys: nepakankamas fizinis paslaugų prieinamumas neįgaliesiems, patalpų nusidėvėjimas, medicininės ir kompiuterinės įrangos trūkumas, pacientų lankymui namuose skirtų automobilių nusidėvėjimas.

Įgyvendinant projektą, Joniškio PSPC pastatas bus pritaikytas asmenims su negalia, įrengiant vertikalaus lifto tipo keleivinį keltuvą, įsigyta medicininė įranga ir kompiuterinė technika, skirta gydytojų darbo vietoms atnaujinti, palankesnėms darbo sąlygoms sukurti, įsigyti 2 automobiliai.

Viešojoje įstaigoje Joniškio psichikos sveikatos centre bus įrengtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, atnaujinta kompiuterinė ir medicininė įranga.

Projekto rezultatas: Įsigytos 2 tikslinės transporto priemonės pacientų lankymui namuose, įsigyta medicinos ir kompiuterinė įranga, reikalinga sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai,  atnaujintas DOTS kabinetas, įrengtas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas ir pritaikytas Joniškio PSPC pastatas asmenims su negalia.

 

Asmuo kontaktams: Vilija Aleksienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja,
tel. (8 426) 52 091, el. paštas vilija.aleksiene@joniskis.lt

 

 

 

Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis

Registratūra

Registratūra

(8 426) 61 206

El. paštas

El. paštas

info@joniskiopoliklinika.lt

Registracija internetu

Registracija internetu

Registruotis

Pakeisti teksto dydį